สารคดี เรื่อง อวสานของจักรวาล

สารคดี เรื่อง อวสานของจักรวาล


จักรวาลจะถึงจุดสิ้นุดอย่างไร? มันจะฉีกเป็นแสงวาบ ยุบตัว หหรือจะค่อยๆแข็งตัวจนตาย นักวิทยาศาสตร์กำลังจินตนาการสิ่งที่ไม่อาจจิตนาการได้ และพวกเขาก็พบบางอย่าง เรื่องหนึ่งจะไม่จุดจบเช่นไร นี้คือ “จุดจบของจักรวาล”

สารคดี อวสานของจักรวาลเกิดขึ้นแน่ (อยู่ที่ว่าจะอยู่ถึงไหม)
สารคดี ตอน อวสานของจักรวาลเกิดขึ้นแน่ อยู่ที่ว่าจะอยู่ถึงไหม
สารคดี อวสานของจักรวาลเกิดขึ้นแน่ (อยู่ที่ว่าจะอยู่ถึงไหม)
สารคดี – จุดจบของจักรวาล

เคยดูสารคดีตอนหนื่ง–ทุกอาตอมทุกโมเลกุลและมวลต่างๆไม่มีวันหายไปไหน..มันแค่แปลสภาพจากธาตุนี้ไปเป็นอีกธาตุ…
จักรวาลก็คงเหมือนกันถืงวันนั้นตัวมันคงแค่เปลี่ยนรูบร่างหน้าตาจากที่เห็นไปเป็นอีกแบบ..แต่มวล(น้ำหนัก)ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลจะยังเท่าเดีม ถืงแม้หลุมดำจะดูดวัตถุนั้นเข้าไปจนมองไม่เห็นก็ตาม แต่มวลของวัตถุนั้นจะยังอยู่เท่าเดีม
สมุต..ไม้ท่อนหนื่งหนัก1กิโล แล้วเราเผาไม้ท่อนนั้นไป มันจะแปลร่างไปเป็นสองอย่าง คือ คัวนไฟและขี้เท่า ถ้าเราเอาขี้เท่าและคัวนไฟนั้นมาชั่งดูน้ำหนักมวลของมันทั้งหมดก็จะอยู่ที่1กิโลเหมือนเดีม
ก็ดีดิจะได้ ไม่ต้องมีชีวิต ไม่ต้องมีตัวตน ไม่ต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ผู้สร้างไม่ทีทางที่จะปล่อยให้ จบหรอก อย่ามโน
หาจุดจบของมนุษย์ก่อนดีกว่า เพราะแค่โลกไม่มีอากาศมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตเหลือแล้ว
แต่จักรวาลก็จะยังคงอยู่อีกนานแม้ไม่มีสิ่งมีชีวิต เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางได้เห็นจุดจบของจักรวาลแน่นอน
1)กลุ่มนักฟิสิกส์คริสเตียน พยายามสร้างทฤษฎีบิกแบง(big bang)เอกภพ(สรรพสิ่ง)มีจุดกำเนิด และสร้างทฤษฎีบิกครั้นซ์(big crunch) เอกภพมีจุดจบ เพื่อที่จะให้สอดคล้องความเชื่อว่ามี พระเจ้าเป็นผู้สร้างเอกภพ(ต้องมีจุดกำเนิด)และเป็นผู้ทำลายเอกภพ(ต้องมีจุดจบ)
E = mc^2 เปลื่ยนสสารให้หายไปกลายเป็นพลังงาน ในทางกลับกัน ก่อน มีสสาร มีแต่พลังงาน เราล้วนอยู่ในสมมุต ตลอดกาลยืดยาวนาน(ไม่อาจหาจุดเริ่มต้นได้ และไม่อาจหาจุดสิ้นสุดได้) พลังมืดนั่นอาจคือเรา
มันเกิดขึ้นแน้ที่สุดคอยดู
แลวพวกคุนจะพูดว่าเราเป็น
ผู้อธรรม จักรวานมีขึ้นมาได้
ก็ต้องมีผู้สร้างมันมา
อย่างเช่น รถที่เราขับขี่
หรือบ้านของเรา
ทุกอย่างทีมีการเกิด จะต้องมีการดับลงอย่างแน่นอน
จักรวาลที่กำลังขยายจะไม่มีทางยุบตัวด้วยแรงดึงดูดของมันเอง ถ้าจะมีการยุบตัว..จะต้องเกิดจากจากแรงอื่นที่มหาศาลมากกว่า
พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้ว เกิดขึ้น ย่อม ดับไป
ความเชื่อส่วนตัว “”จุดจบจักรวาลที่เราอยู่น่าจะเกิดจากจุดเริ่มตันจักรวาลอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆ แต่ละจักรวาลอาจจะห่างกันล้านล้านล้านปีแสง ก็เป็นได้”” พอจักรวาลที่เราอาศัยเกิด ก็ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลมันแรงมากๆเสียจนไปรบกวนการขยายตัวของจักรวาลข้างเคียงทำให้ไม่เสถียร (ดูจากการเกิดดาวฤกษ์และระบบสุริยะ) ทำให้เป็นจุดจบจักรวาลอื่นๆ ผมเชื่อว่าเช่นนั้น
โลกเรา คือ ลูกแก้ว ใน ดาว หมู่ ดาวน้อย ใหญ่ ดาว ที่อยู่ ห่างไกลโพน มีขนาด เท่า ลูกบอล ดาวเรา มาจาก ดาวน้อยใหญ่ พวกเค้า ต้องการ ทำลาย ดาวเรา เนื้องจาก แร่ธาตุ หมด อายุ การใช้งาน ดาวเรา จึงถูก ดีด ออกมา ออก หรือ ดาวเราเหมือน เนื้องอก ที่ถูก กำจัด ออก จาก หมู่ดาว น้อย ใหญ่ อันห่างไกล โพน นั้นเอง และ นี่คือ ความจริง โลกเรา หมด อายุ การใช้งาน ดวงจันทร์ จะจากเราไป เข้าสู่ ดาวอาทิตย์ เมื่อ โลก หลอมละลาย ตัวเอง หรือ หมด ถ่านไฟ สนาม แม่เหล็ก
เราเองยังไม่รู้เลยว่าสุดขอบจักวารมีมั้ย เป็นอย่างไร คึดเองเออเองทฤษดีต่างๆ มันพิสูตไม่ได้เลย บิ้กแบงค์ ก็มโนเองกันทั้งนั้น แค่หาสิ่งมีชีวิตนอกโลก ยังปกปิด ปิดกั้น ไม่ยอมบอกความจริง จักรวาร มันคือสิ่งเกินเอื้อม มโนคึดเองทฤษดีมันแตะต้องไม่ได้ในจักรวาร จักวารมีที่สิ้นสุดมั้ย เกิดมาอย่างไร ล้วนแต่มีคนมโนเองทั้งนั้น ถามง่ายๆมีจุดสินสุดมั้ยขอบจักรวาร ยังไม่มีใครตอบได้ แต่ดันคึดได้ว่าจุดจบของจักรวาร เป็นอย่างไร มโนจริงๆ
มันจะถ่ายเทเป็นวัฏจักรของจักรวาลในรูปอินฟินิตี้ครับ ไม่มีทางที่จักรวาลจะถึงจุดจบแบบที่นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกคิดตอนนี่กาแลคซี่ที่เราอยู่มันแค่อยู่ในโหมดความเร่งทางตรง มันจึงพุ่งไปอย่างอัตราขยายตัว แต่ถ้าในช่วงเวลาณ จุดหนึ่งหากมันโคจรเข้าสู่ช่วงหมุนกลับแบบรถเข้าทางยูเทิร์น อัตราเร่งในการขยายตัวมันก็จะหดลง กลายเป็นเหมือนจักรวาลหดตัว เพราะแรงเฉื่อยที่กระทำต่อดวงดาวเมื่อต้องชะลอตัวและหมุนโค้งกลับเพื่อที่อึกหลายๆล้านปีก็จะยืดตัวพุ่งกลับในอีกฟากของจักรวาล และก่อให้เกิดการขยายตัวแบบอัตราเร่งอีกที วนไปไม่มีสิ้นสุดหรอกครับ
จักรวาลนี้แตก ก็ยังมีอีกเป็น ล้านๆจักรวาล พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้แล้ว ทุกอย่างมีเกิดมีดับ ชีวิต มันก็ไปเวียนไหว้ต่อในดาวดวงอื่น
เวียนไหว้ต่อในจักรวาลอื่นๆต่อไปอีก สิ่งมีชีวิตไม่ได้มีแค่โลกใบนี้ หรือในจักรวาลนี้เท่านั้น มีดาวใบอื่นๆอีกจำนวนนับไม่ถ้วน
มันต้องมีสิ่งมีชีวิตแบบมนุษน์เราๆอีก มั่งละนะ
ไม่ตื่นเต้นหรอก การมีจุดจบหรือจุดสิ้นสุดนั้น เป็นทฤษฏีการสากลของทุกสิ่งอยู่แล้ว แต่รูปแบบอาจไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอก เพราะมนุษย์ยังเด็กเกินกว่าที่จะรู้อะไร มนุษย์กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมของจักวาลนี้อยู่เลย
บางทีแกลแล็กซี่อาจประกอบกันเป็นรูปร่างอะไรสักอย่างแล้วกำลังเคลื่อนทึ่ในอย่างที่มันเป็น